ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Θωράκιση της οικοδομής και μείωση κατανάλωσης ενέργειας έως και 55%.

 • Αποστάτες
 • Αφροί
 • Βύσματα στερέωσης
 • Γωνιόκρανα
 • Θερμοκεραμικό ενεργειακό χρώμα
 • Θερμοκόπτες
 • Ινοπλισμένη κόλλα
 • Κυψελωτό κορδόνι
 • Μικρομοριακός σταθεροποιητής
 • Οδηγοί πρίζας - φωτιστικού
 • Πολυστερίνη
 • Σιλικονούχος σοβάς
 • Στεγανωτικό ελαστομερές
 • Στεγανωτικό κονίαμα
 • Στηρίγματα - Συνδετικά
 • Σφραγιστικά
 • Υαλόπλεγμα
 • Φρέζες
 • Χρωστικές πούδρας