ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πλαστικά εξαρτήματα και σωλήνες υψηλών προδιαγραφών που εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις - δίκτυα άρδευσης.

  • Αυτοματισμός Άρδευσης
  • Εξαρτήματα & Εξοπλισμός Άρδευσης
  • Σωλήνες Άρδευσης
  • Σταλακτηφόροι Σωλήνες
  • Εξαρτήματα Φις
  • Σέλλες
  • Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτές