ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

Ιδανικές λύσεις επισκευής για κάθε ανάγκη, για κάθε σημείο του κτιρίου, εσωτερικά και εξωτερικά, επιλέγοντας μέσα από μία σειρά ειδικών κονιαμάτων δόμησης, βελτιωτικών, προϊόντων για σοβάτισμα και επισκευή.

 • Ακρυλικοί στόκοι
 • Ακρυλικό γαλάκτωμα
 • Αντιδιαβρωτικά
 • Αφρόστοκος
 • Βερνίκια πατητής
 • Επισκευαστικό οδοστρώματος
 • Επισκευαστικό ρυτινούχο
 • Ίνες προπυλενίου
 • Κονίαμα κορφιάδων
 • Λάσπη κτισίματος
 • Μαστίχη
 • Πατητή τσιμεντοκονία
 • Ρευστοποιητής
 • Ρυτίνες
 • Σιλικονούχο υδαταπωθητικό
 • Σοβάς επισκευαστικός
 • Σοβάς ινοπλισμένος
 • Σοβάς υδαταπωθητικός
 • Σοβάς χωριάτικος
 • Σταθεροποιητής σκουριάς
 • Στεγανωτικό μάζας
 • Στόκοι γυψοσανίδας
 • Στόκοι τσιμεντοσανίδας
 • Στόκος σπατουλαρίσματος
 • Τσιμέντα
 • Τσιμεντόστοκος
 • Χαλαζιακό αστάρι